Konwersja uncje do tony

Wzór konwersji uncje do tony

T = oz * 0.00002835

Tabela konwersji uncje do tony

Uncje Tony
1 oz 2.835E-5 T
2 oz 5.67E-5 T
3 oz 8.505E-5 T
4 oz 0.0001134 T
5 oz 0.00014175 T
6 oz 0.0001701 T
7 oz 0.00019845 T
8 oz 0.0002268 T
9 oz 0.00025515 T
10 oz 0.0002835 T
11 oz 0.00031185 T
12 oz 0.0003402 T
13 oz 0.00036855 T
14 oz 0.0003969 T
15 oz 0.00042525 T
16 oz 0.0004536 T
17 oz 0.00048195 T
18 oz 0.0005103 T
19 oz 0.00053865 T
20 oz 0.000567 T
21 oz 0.00059535 T
22 oz 0.0006237 T
23 oz 0.00065205 T
24 oz 0.0006804 T
25 oz 0.00070875 T
Uncje Tony
26 oz 0.0007371 T
27 oz 0.00076545 T
28 oz 0.0007938 T
29 oz 0.00082215 T
30 oz 0.0008505 T
31 oz 0.00087885 T
32 oz 0.0009072 T
33 oz 0.00093555 T
34 oz 0.0009639 T
35 oz 0.00099225 T
36 oz 0.0010206 T
37 oz 0.00104895 T
38 oz 0.0010773 T
39 oz 0.00110565 T
40 oz 0.001134 T
41 oz 0.00116235 T
42 oz 0.0011907 T
43 oz 0.00121905 T
44 oz 0.0012474 T
45 oz 0.00127575 T
46 oz 0.0013041 T
47 oz 0.00133245 T
48 oz 0.0013608 T
49 oz 0.00138915 T
50 oz 0.0014175 T
Uncje Tony
51 oz 0.00144585 T
52 oz 0.0014742 T
53 oz 0.00150255 T
54 oz 0.0015309 T
55 oz 0.00155925 T
56 oz 0.0015876 T
57 oz 0.00161595 T
58 oz 0.0016443 T
59 oz 0.00167265 T
60 oz 0.001701 T
61 oz 0.00172935 T
62 oz 0.0017577 T
63 oz 0.00178605 T
64 oz 0.0018144 T
65 oz 0.00184275 T
66 oz 0.0018711 T
67 oz 0.00189945 T
68 oz 0.0019278 T
69 oz 0.00195615 T
70 oz 0.0019845 T
71 oz 0.00201285 T
72 oz 0.0020412 T
73 oz 0.00206955 T
74 oz 0.0020979 T
75 oz 0.00212625 T
Uncje Tony
76 oz 0.0021546 T
77 oz 0.00218295 T
78 oz 0.0022113 T
79 oz 0.00223965 T
80 oz 0.002268 T
81 oz 0.00229635 T
82 oz 0.0023247 T
83 oz 0.00235305 T
84 oz 0.0023814 T
85 oz 0.00240975 T
86 oz 0.0024381 T
87 oz 0.00246645 T
88 oz 0.0024948 T
89 oz 0.00252315 T
90 oz 0.0025515 T
91 oz 0.00257985 T
92 oz 0.0026082 T
93 oz 0.00263655 T
94 oz 0.0026649 T
95 oz 0.00269325 T
96 oz 0.0027216 T
97 oz 0.00274995 T
98 oz 0.0027783 T
99 oz 0.00280665 T
100 oz 0.002835 T
Uncje do Gramy Gramy do Uncje
Uncje do Kilogramy Kilogramy do Uncje
Uncje do Miligramy Miligramy do Uncje
Uncje do Funty Funty do Uncje
Uncje do Centygramy Centygramy do Uncje
Uncje do Tony Tony do Uncje